Vårt koncept


Dina studier

På Malmö Fria Läroverk kännetecknas undervisningen av ordning och reda och genomtänkt pedagogik, utifrån forskning och beprövad erfarenhet. För att se till att du lär dig så mycket som möjligt utifrån dina mål och förutsättningar, arbetar vi med lärarledd undervisning, tydliga instruktioner och kontinuerlig feedback. Vi har också ett schema med längre arbetspass vilket ger gott om tid för kunskapsutveckling med stöd av läraren.

Vi har höga förväntningar på dig och du kan ha höga förväntningar på oss som arbetar i skolan. Vi ska alla vara väl förberedda inför lektionerna och bidra till arbetsro och arbetsglädje i klassrummet. Vi hjälper dig också med olika verktyg som studieteknik och stresshantering.

För att alla våra elever ska nå så goda studieresultat som möjligt erbjuder vi extra studiepass i matematik, svenska och engelska. Studiepassen är bemannade med ett roterande schema för lärarna där det är tydligt för eleverna vilken lärare som finns tillgänglig på vilket studiepass. Studiepassen kan ibland vara obligatoriska  för den som måste studera extra för att klara godkända betyg i sina kurser men kan också vara frivilliga om du vill satsa på de högre betygen.

Vad säger forskningen?
Forskningen visar att ”traditionella” skolor som har höga förväntningar, trygg studiemiljö med ordning och reda, lärarledd undervisning samt fokus på kunskapsutveckling och sociala förmågor, ofta har starka positiva effekter.¹ Forskningen visar också på goda effekter av beprövade inlärningsmetoder som repetition, tydliga arbetsuppgifter och förhör.²

Din träning

Träning gör hjärnan mer kreativ, fokuserad och anpassningsbar. Den som regelbundet tränar och utmanar sin kropp förbättrar både sin hälsa och inlärningsförmåga. Utgångspunkten hos Malmö Fria Läroverk är därför att träning ska vara en naturlig del i skolans vardag.

Bland våra elever finns både elitidrottare och de som aldrig har hållit på med träning. Vårt mål är att alla ska kunna utgå från sin egen nivå och hitta en träningsform att utvecklas inom. Vi uppmuntrar därför alla våra elever att ta vara på möjligheten att träna under skoldagen, antingen på öppna träningspass eller inom ramen för det individuella valet. Träningspassen ligger oftast på förmiddagen för att skapa de bästa effekterna för skolarbetet.

Nära kopplat till fysisk träning är kosten. Vällagad och näringsrik kost hjälper kroppen att må bra, orka och prestera och vi vill att alla äter en bra lunch. Vi driver en egen skolrestaurang under ett koncept där eleverna själva väljer mellan 6 olika alternativ, varje dag.

Vad säger forskningen?
Forskningen visar att hjärnan kan utvecklas i en positiv riktning med hjälp av regelbunden pulshöjande träning. Forskningsstudier indikerar också att fysisk aktivitet under skoldagen har positiva effekter på minnet, inlärnings- och koncentrationsförmågan samt beteende i klassrummet. Forskningen understryker dessutom betydelsen av fysisk aktivitet i skolåldern eftersom det har positiva hälsoeffekter på lång sikt.³


Källförteckning

¹ Angrist, Joshua D. m.fl. 2013. ”Explaining charter school effectiveness”, American
Economic Journal: Applied Economics 5:1-27. Fryer, Roland G. Jr. 2014. “Injecting charter school best practices into traditional public schools: Evidence from Field Experiments.” Quarterly Journal of Economics 129: 1355-1407.

² Clark, Richard E. m.fl. 2012.”Putting Students on the Path to Learning: The Case for Fully Guided Instruction”, American Educator, Spring: 6–11. Hattie, John. 2012. ”Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. London: Routledge.

³ Hansen, Anders. 2016. Hjärnstark – Hur motion och träning stärker din hjärna. Bonnier: Stockholm. Álvarez-Bueno m.fl. 2017. “Academic Achievement and Physical Activity: A Meta-analysis”, Pediatrics 140: e20171498. Budde, m.fl. 2008. “Acute coordinative exercise improves attentional performance in adolescents.” Neuroscience Letters 441: 219–223. Harvey, Susan P. m.fl. 2018. “The Effects of Physical Activity on Learning Behaviors in Elementary School Children: A Randomized Controlled Trial.” Contemporary School Psychology. Mura, Gioia m.fl. 2015. “Effects of School-Based Physical Activity Interventions on Cognition and Academic Achievement: A Systematic Review.” CNS & Neurological Disorder – Drug Targets 14: 1194-1208.