Innebandy


Vi samarbetar med Linköpings Innebandyklubb och tillsammans med föreningen, förbundet och övriga träningstillval på skolan jobbar vi för att skapa en så optimal miljö som möjligt i förberedelserna för en framtid som idrottare.

Träningarna bedrivs av Simon Palmén och Max Wahlgren. Passen genomförs i Collegium, ca 200 m från skolan och fokus ligger på den enskilda elevens teknik och taktik.


Profil
Sök till ett av våra program via gymnasieantagningen och ange Innebandy som ditt tillval/inriktning.


NIU
För att bli antagen till NIU krävs det att du ansöker om att få komma på uttagning. Ansökan ska vara Specialidrottsförbundet tillhanda senast den första december året innan du börjar gymnasiet. Länk till ansökan.

Uttagningarna till NIU sker i samråd med svenska och östgötska innebandyförbundets instruktörer. Skolans målsättning är att varje år ta emot ca 14 elever jämnt fördelat mellan könen. Mer information finns här och här.