Fäktning


Vår fäktningsutbildning erbjuds som Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) vilket innebär att den riktar sig till den erfarna utövaren som vill satsa på idrotten.


Fäktning är från och med hösten 2020 vara ett av skolans träningstillval och som du kan söka för att förbättra din kondition, smidighet, snabbhet, styrka, koordination, balans och timing. Förutom fysiska förmågor är det lika viktigt att utveckla en stark mental färdighet i idrotten, såsom analys av strategi, taktik, tålamod, disciplin och beslutsamhet. Fäktning är en individuell idrott men trots det är den också mycket social, mycket på grund av att artighet, god sportsmannaanda och respekt för motståndaren, hör till fäktningens traditioner.

Undervisningen sker i form av lektioner individuellt och i liten grupp. Lektionerna bygger vidare på dina befintliga färdigheter och förbereder dig för tävling på lokal och internationell nivå. Vår erfarna instruktör utvärderar kontinuerligt dina förmågor och arbetar med dig inom alla områden du behöver förbättra.  På lektionerna jobbar vi med att förbättra speciella färdigheter och tekniker. Vi övar på rörelsemönster, hur man komponerar en bra attack och hur man bäst parerar motståndarens attacker. Vi jobbar också med strategi, taktik och de mentala aspekterna av sporten.

Lektionerna genomförs i Linköpings Fäktklubbs lokaler på T1-området och leds av en av Sveriges bästa tränare.


NIU
För att bli antagen till NIU krävs det att du ansöker om att få komma på uttagning. Ansökan ska vara Specialidrottsförbundet tillhanda senast den första december året innan du börjar gymnasiet. Kontakta skolan för att göra en ansökan.