Naturvetenskap

Naturvetenskap / Naturvetenskap och samhälle

Vårt Naturvetenskapsprogram kännetecknas av att utbildningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med laborationer, workshops, studiebesök och exkursioner. Vi gör detta för att förbereda dig för studier på universitet och högskola där förmågan att kunna tillämpa de teorier du lärt dig är avgörande för att nå resultat.

Studera på Linköping Fria Läroverk?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Reportage om Naturvetenskapsprogrammet


Tre år med Newton, Linné, Curie och Nobel

Vi har namngivit varje läsår efter kända vetenskapsmän och forskare; personer som för oss symboliserar den röda tråden i programmet. Vi börjar med grunden för naturvetenskap och jobbar oss under åren framåt i tiden för att mot slutet av utbildningen fokusera på modern forskning. Detta sätter inte bara utbildningen i ett historiskt sammanhang utan påverkar också studiebesök, projektarbeten och mycket annat.


Väl förberedd för studier på högskola och universitet

Förberedelser för vidare studier löper som annan röd tråd genom utbildningen. I början har vi traditionella gymnasiekurser där lärarens roll är att strukturera, planera och genomföra intressanta lektioner och handleda alla elever efter deras specifika förutsättningar. Efterhand som kurserna blir mer avancerade blir också ämnena mer sammanflätade och lärarens roll blir mer att coacha och utmana varje elev. Som elev innebär detta att du i början följer en fungerande struktur men att du under utbildningens gång är med och påverkar såväl innehåll som upplägg av utbildningen.

Efter tre år har du därmed tillägnat dig både ämneskunskaper och en studieteknik som gör dig väl förberedd för vidare studier.

Dina tre år på Naturvetenskap

Första året

Direkt efter skolstarten beger vi oss ut på en första exkursion till Omberg ekopark. Äventyret pågår under tre dagar och syftet är att alla ska lära känna varandra samt att vi ska undersöka och dokumentera naturen. Här följer vi i Linnés fotspår och dokumenterar flora och fauna inom kursen biologi, dessutom undersöker vi berg och sjö. Väl tillbaka i skolan fokuserar vi på matematik, biologi och fysik. I fysiken möter vi Newton och hans modeller kring rörelse, krafter och energi samt undersöker solens strålning.

Andra året

Att år två har fått namn efter Marie Curie är ingen slump, hon är nämligen den enda kvinnan som vunnit nobelpriset två gånger, med ett pris i både kemi och fysik. Under året introduceras laborationen på allvar och vi tar tillsammans steget in i kemilabbet där vi utför både laborationer och experiment och lär oss mer om dessa viktiga naturvetenskapliga metoder.

Sista året

År tre går i Nobels tecken och anda – en anda som för oss symboliserar spetsen inom modern naturvetenskap. Under året läser vi fördjupnings-kurser inom alla naturvetenskapliga discipliner. Kurserna fokuserar mer på tillämpa de kunskaper som du fått med dig inom olika teman. Ett exempel är kursen Naturvetenskaplig specialisering där vi väver ihop kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik och tillämpar dessa på ett specifikt tema, exempelvis medicin. Mycket eget ansvar och stort inflytande över lektionernas upplägg och innehåll kännetecknar också det sista året på naturvetenskapliga programmet.

Läs mer om de tre åren