Naturvetenskap

Naturvetenskap

Vårt Naturvetenskapsprogram kännetecknas av att utbildningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med laborationer, workshops, studiebesök och exkursioner. Vi gör detta för att förbereda dig för studier på universitet och högskola där förmågan att kunna tillämpa de teorier du lärt dig är avgörande för att nå resultat.

Studera på Linköping Fria Läroverk?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Tre år med Newton, Linné, Curie och Nobel

Viljan och strävan att ständigt öka förståelsen för vår omvärld har legat som en röd tråd genom människans historia. Människokroppen, naturen, fysikens lagar och rymdens mysterier har alltid väckt vår nyfikenhet och varit drivkraften för några av historiens största tänkare och vetenskapsmän/-kvinnor. Vi har därför valt att skapa en röd tråd i din utbildning genom att namnge åren efter några av naturvetenskapens giganter. Detta sätter inte bara utbildningen i ett historiskt sammanhang utan påverkar också studiebesök, projektarbeten och mycket annat.

Första året

Linné och Newton

Fokus detta år är matematik, biologi och fysik där du kommer lära dig att använda det naturvetenskapliga arbetssättet och det naturvetenskapliga språket. Vi följer i Linnés och Darwins fotspår genom att studera livets olika nivåer – från gener och celler vidare till organismers utveckling och jorden som ekosystem. I fysiken möter vi Newton och hans modeller kring rörelse, kraft och energi.

Andra året

Marie Curie

Att år två har fått namn efter Marie Curie är ingen slump, hon är nämligen den enda kvinnan som tilldelats Nobelpriset två gånger, med både ett pris i kemi och ett i fysik. Under året introduceras kemi, medan fysiken och matematiken fortsätter. Dina färdigheter i de naturvetenskapliga metoderna fördjupas.

Tredje året

Alfred Nobel

Tredje året går i Nobels tecken och anda – en anda som för oss symboliserar spetsen inom modern naturvetenskap. Under året läser du fortsättningskurserna inom alla naturvetenskapliga discipliner där den naturvetenskapliga metoden fördjupas och du förbereds än mer för vidare studier. Under året genomför du gymnasiearbetet där du fördjupar dig i ett större projekt. I kursen naturvetenskaplig specialisering fördjupar du dina naturvetenskapliga kunskaper inom ett specifikt tema.


Reportage om Naturvetenskapsprogrammet