Matematik inför årskurs 1

Ser vi tillbaka på tidigare år så märker vi att de matematikkunskaper och de studievanor som ibland finns med från grundskolan inte räcker för att klara av kraven och tempot på gymnasienivå. Är du själv osäker på hur du ligger till? Via övningshäftet i högermenyn kan du kan testa dina kunskaper.