Många vill studera på Linköping Fria Läroverk

I veckan stängdes ansökan till gymnasiet för Östergötlands niondeklassare. Sökresultatet visar att det finns ett stort intresse bland eleverna att kombinera studier och träning på Linköping Fria Läroverk.

– Vi har ett stort söktryck i år och det är vi väldigt glada och stolta över. Vi har under hösten sett tendenser till att många vill söka till oss då vi haft ett stort antal besökare på våra marknadsaktiviteter, säger Marie Lundeborg rektor på skolan.

Skolan har totalt 127 förstahandssökande, en siffra man är väldigt nöjd med.

– Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet med att göra skolan samt våra program och idrottstillval attraktiva och det stora antalet sökande tror jag till stor del är ett resultat av det arbetet. För oss är det viktigt att ständigt förbättra och utveckla våra utbildningar och samtidigt lägga stor vikt vid trivseln och gemenskapen på skolan, säger Marie Lundeborg.

Ett exempel på hur skolan arbetar med utveckling är årets nyhet som man kallar ”Träningsgrupp”. Tack vare den kommer skolans elever med start i höst, ha möjlighet att träna på skoltid utan att det kopplas till kurser och betyg, något som tidigare inte varit möjligt.