Vår skolmat


Som en del i vår konceptutveckling gällande studier och träning, har vi sedan hösten 2019 en app där eleverna själva bestämmer hur deras egna unika lunchmeny ska se ut för veckan. Konceptet har genererat fler och nöjdare restaurangbesökare än tidigare samt elever som har ork att prestera hela dagen. Appen heter Mitt Käk och är en del av ett samarbete som skolan har med Sofia Nordell, grundare av företaget med samma namn.

– Vi vill att våra elever ska få maximala förutsättningar till att lyckas och orka med både studier och träning. Eleverna har visat ett stort intresse för konceptet och gillar att själva få välja vad de ska äta till lunch, säger Sofia Nordell, även restaurangchef inom koncernen Fria Läroverken i Sverige.

Samarbetet bottnar i ett önskemål från skolan om att fler elever dagligen ska äta en lunchmåltid för att inhämta den energi de behöver för att orka med hela sin skoldag.

Enligt Sofia Nordell utmanas majoriteten av Sveriges skolor i att få alla elever att äta sin skollunch och samtidigt slängs sammanlagt 80 ton skolmat per dag i Sverige, mycket på grund av att personalen har svårt att beräkna hur många lunchgäster de har och vilka maträtter som uppskattas av eleverna.

Sofia Nordell har med sitt företag lyckats öka nöjdheten och därmed närvaron i flera av Sveriges skolrestauranger men hon har också minskat mängden matavfall och därmed skolrestaurangernas miljöpåverkan.

– Under 2019 genomlyste jag Frias verksamhet kopplad till skollunchen och jag tittade då bland annat närmre på skolans dåvarande menyer och näringsberäkningar samt kartlade service och logistik. Samarbetet mellan mig och skolan mynnade ut i en strategi som idag hjälper dem att driva en mer framgångsrik verksamhet kopplad till skollunchen.

Eleverna beställer idag sin skollunch genom Mitt Käk-appen i vilken det dag för dag listas ett stort antal rätter som eleverna kan välja mellan. Eleverna gör sin beställning varje torsdag inför kommande vecka och skolrestaurangen vet redan då exakt hur många portioner de ska handla och laga för.

– Vi jobbar ständigt med att utveckla vår verksamhet och skollunchen ser vi som ett av våra utvecklingsområden. Vi är stolta över att idag erbjuda både elever och personal de fördelar som vi anser att konceptet kring Mitt käk genererar, säger Marie Lundeborg, skolans rektor.