Så här arbetar vi


På Linköping Fria Läroverk arbetar vi efter våra 3 T: Trygghet, Tydlighet och Träning.

Vi skapar Trygghet

Framgångsrika studier börjar med att det känns bra att gå till skolan på morgonen. Våra skolor ska vara trygga platser med bra sammanhållning mellan både elever och personal. Därför jobbar vi mycket med aktiviteter utanför schemat som syftar till att vi har roligt och trivs tillsammans. Det skapar trygghet. Trygghet ska också genomsyra lektionerna. På Linköping Fria Läroverk ska det vara arbetsro på lektionerna, eftersom vi ser det som en grundförutsättning för lärande. Det innebär att vi har tydliga regler – och tydliga konsekvenser om dessa regler inte följs.

Vi är Tydliga

Vi är tydliga med vilka förväntningar vi har på våra elever och deras vårdnadshavare, precis som de kan ha förväntningar på oss. Det handlar exempelvis om att vi är tydliga med vad som ska göras på lektionerna och inte minst hur det går för dig i dina studier. Det handlar både om uppföljning av dina studieresultat och hur du kan förbättra dig. Detta brukar kallas summativ och formativ bedömning, och de kompletterar varandra.

Vi uppmuntrar dig att Träna

Om du regelbundet tränar och utmanar din kropp med pulshöjande träning, förbättrar du din hälsa. Här är forskningen entydig. Träningen gör hjärnan mer stresstålig, kreativ, fokuserad och anpassningsbar. Kort sagt, kombinationen av studier och träning är oslagbar för att du ska få ut det mesta av dig själv. Därför uppmuntrar vi alla våra elever att träna på skoltid, oavsett din nivå.