Joakim Zetterholm

Från ett Fria Läroverk till ett annat – Joakim är förstelärare i matematik

Som gammal basketspelare på elitnivå anammar Joakim Zetterholm konceptet ambitiösa studier och träning till fullo. Han började arbeta på Malmö Fria Läroverk men är idag förstelärare på systerskolan i Norrköping.

Joakim Zetterholm kommer ursprungligen från Varberg och utbildade sig till lärare i Malmö. Efter det fick han jobb på Kunskapsgymnasiet och stannade där i åtta år innan han bestämde sig för att påbörja en ny tjänst vid Malmö Fria Läroverk.

– Jag ville ha en ny utmaning och Malmö Fria Läroverk kändes väldigt intressant. Som gammal idrottsman uppskattade jag att träning och idrott har en så framstående roll i skolan. Jag vet från egen erfarenhet vilken positiv påverkan som rörelse har på koncentrationsförmågan, säger Joakim.

När Joakim några år senare skulle bli förälder bestämde han och hans fru sig för att flytta till Norrköping. Joakim kunde då stanna inom koncernen och började först jobba på Nordic International School.

– Det var roligt att kunna stanna inom företaget. Jag kände däremot att jag trivdes bäst som gymnasielärare och jag fick möjligheten att byta till Norrköping Fria Läroverk, så jag gjorde det.

Idag har Joakim arbetat i sex år inom Watma Education och med erfarenhet från tre separata skolor har en unik inblick i hur koncernen arbetar.

– Jag upplever det som att företaget satsar på kvalitet och ständigt försöker utvecklas. Det finns möjlighet att få mer ansvar och utmanas här, vilket jag uppskattar väldigt mycket.

Som förstelärare ingår Joakim i en grupp utvalda matematiklärare som arbetar med att ta fram ett nytt digitalt undervisningsverktyg.

– Det som är speciellt med att vara lärare på Fria Läroverken är, utöver konceptet, att vi försöker arbeta strukturerat men att vi samtidigt har frihet under ansvar i klassrummet. Det är en öppen kultur i företaget där jag upplever stöttning och uppmuntran dels från min lokala rektor men även från koncernens ledning.

Han beskriver stämningen på alla skolor han varit på som god men vill också lyfta att det är högt i tak på skolorna.

– På Norrköping Fria Läroverk är alla dörrar alltid öppna. Om rektorn eller en annan lärare vill besöka mina lektioner, eller jag andras, uppmuntras det alltid. På samma sätt är kulturen i arbetslagen gemytliga, alla vill dela med sig av kunskap och hjälpa till– det tycker jag är en viktig grundpelare på en hälsosam arbetsplats.

Namn: Joakim Zetterholm
Yrke: Förstelärare i matematik på Norrköping Fria Läroverk
Varför jobba på Fria Läroverken? Om du tror att träning förenat med studier är en framgångsfaktor för goda resultat – då är Fria något för dig.

Mer läsning

Vill du träffa fler som arbetar på Fria Läroverken?

Vi finns till för att fler ska få tillgång till riktigt bra utbildning. Klicka på knappen nedan för att träffa fler av våra medarbetare!

En karriär på Fria Läroverken»