Rektor


Mitt namn är Jan Ohlsson och jag är rektor på Karlstad Fria Läroverk sedan hösten 2016. Innan jag tillträdde som rektor arbetade jag som biträdande rektor på skolan.

Vår skola präglas av god stämning mellan elever och mellan elever och lärare. Det är högt i tak, mycket spännande som händer och jag kan lova dig tre stimulerande, roliga och lärorika år om du väljer att gå på Karlstad Fria Läroverk.

Välkommen!