Kvalitet


För oss är kvalitet i skolan viktig. Vi har en tydlig strategi kring att systematiskt mäta, analysera och följa upp eleverna för att hjälpa dem att utveckla sitt lärande. Vi är måna om att eleverna trivs hos oss och arbetar ständigt med att säkerställa elevnöjdheten. Nedan presenterar vi resultatet från Skolinspektionens senaste granskning. Vi presenterar därefter vår andel examensbevis och betygspoäng samt statistik av vår elevnöjdhet redovisad från Skolinspektionens Skolenkät. Vi redovisar även resultatet från vår egen elevenkät som genomförs varje vår.


Inga anmärkningar från Skolinspektionens besök

Skolinspektionen granskar regelbundet skolor i hela landet och vid deras senaste besök på Karlstad Fria Läroverk (våren 2017) gjordes inga anmärkningar.


Fortsatt bra betyg 17/18

Kraftig ökad andel examensbevis

Karlstad Fria Läroverk ska ha en hög andel examensbevis på alla program. Vi tycker att det är skolans uppgift att sträva mot att alla elever klarar att nå sitt examensbevis. Nedan redovisar vi fjolårets statistik över andel examensbevis vilken visar att vi står oss väl jämfört med både kommunsnittet och rikssnittet. Vår statistik visar en positiv utveckling i andel elever som når sitt examensbevis.

Vårt mål är att 18/19 inte ha lägre andel examensbevis än 90% på något program och sedan låta andelen drivas upp över 95% under de kommande åren.

Karlstad_ny_2019_02

 

Höga betygspoäng

Betygspoängen var oförändrad från föregående år, utom på Teknikprogrammet, där den ökade med 0,5 p. Den var högre än genomsnittet i kommunen på Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och El- och energiprogrammet.

De första studenterna på Naturvetenskapsprogrammet gick ut i våras. Deras slutbetyg visade 15,7 i snittbetygspoäng (C i alla kurser ger 15,0 poäng).

Högre antagningspoäng

Från 2017 till 2018 ökade vi medelvärdet av antagningspoängen från 227 poäng till 236 poäng.


Högst elevnöjdhet

Rekommendationsgraden för Karlstad Fria Läroverk var hösten 2016 8,7 på Skolenkätens 10-gradiga skala (se tabell nedan). Det är en mycket hög rekommendationsgrad i Skolenkäten och högst i Karlstad.

I våra egna enkäter är rekommendationsgraden – 5-ställig skala – också hög (4,2). Genomsnittet för våra gymnasier var 3,7.

Karlstad_ny_2019_3