Elevhälsan


På Karlstad Fria Läroverk har vi ett elevhälsoteam, EHT-teamet arbetar för att stödja alla elever på skolan. Teamet träffas varje vecka för att diskutera vilka behov olika elever har och vilka åtgärder som ska införas. Teamet arbetar också förebyggande och främjande med skolans Likabehandlingsplan.

Vårt elevhälsoteam består av: rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Vid behov kallas även skolläkare och skolpsykolog in för rådgivning.