intervjuporträtt
Föregående
Nästa

Weronica Jansson Rådberg

Till hösten 2018 slog Karlstad Fria Läroverk upp portarna för sitt nya Science Center,  en plats där tre nya labbsalar tar plats. På centret delas både kunskaper, insikter och upplevelser delas inom de naturvetenskapliga ämnena. Weronica Jansson Rådberg är lärare på skolan och ansvarig för centret.

Vad är ett science center och vilken undervisning bedrivs här?
– Det här är en gemensam punkt och plats på skolan där vi främst undervisar i de naturvetenskapliga ämnena. Centret består av tre laborationssalar intill varandra och det är just det som gör det unikt, att de är koncentrerade på ett och samma ställe. Ett science center skapar möjligheter till en mer integrerad undervisning, vi kan med andra ord kombinera både biologi, fysik och kemi i undervisningen.

Vilka fler möjligheter skapar det?
– I vårt science center har elever och lärare alltid nära till undervisningen, vi behöver sällan förflytta oss då vi har allt samlat på ett och samma ställe. I kombination med våra sammanhålla lektionspass kan vi enkelt varva den laborativa och teoretiska undervisningen, och den starka kopplingen tycker jag är viktig. Centret är också rymligt vilket skapar möjligheter till samarbete. Målet är att samarbeta med grundskolan i byggnaden intill för att låta eleverna utföra experiment tillsammans. Ett sådant utbyte är värdefullt på många plan.

Du var med i byggnationen av centret. Hur känns det nu när du själv bedriver undervisning i det?
– Det känns jättebra. Jag tycker att salarna har blivit riktigt bra och trots att allt är nytt och står färdigt finns goda förutsättningar till att utveckla centret tillsammans med eleverna.

På Karlstad Fria Läroverk pratar vi mycket om studier och träning. Vad ser du för kopplingar till det och din undervisning?
– Personligen tror jag att fysisk aktivitet främjar kunskapsutveckling och det är också något som jag upplever att jag kan se på eleverna. En stor del av mina elever tränar, antingen på skoltid eller på fritiden, och dessa elever är generellt sett duktiga på att ta in ny kunskap. När de tränar är de väl medvetna om att de måste öva och öva för att bli bättre på sin valda träningsform och den jämförelsen kan faktiskt göras med deras studier. Eleverna som tränar är ofta medvetna om att det också krävs träning för att bli bra på de olika kursmomenten. För mig är fysisk aktivitet nyckeln till att lyckas i studierna.