Kvalitet


För oss är kvaliteten i skolan viktig. Vi har en tydlig strategi kring att systematiskt mäta, analysera och följa upp elevernas studieresultat och kunskaper. Vi följer också våra elevers rekommendationsgrad noga. Nedan jämför vi vår andel examensbevis och betygspoäng med det andra gymnasiet i Karlshamn. Elevnöjdheten – rekommendationsgraden – jämför vi också med det andra gymnasiet i Karlshamn genom Skolinspektionens Skolenkät. Vi redovisar även resultatet från vår egen elevenkät som genomförs varje vår.

Fortsatt höga betyg 17/18

100% andel examensbevis

Karlshamn Fria Läroverk ska ha en hög andel examensbevis på alla program. Vi tycker att det i hög grad är skolans uppgift att se till att alla elever klarar att nå sitt examensbevis, vilket kräver godkänt på minst 90% av gymnasieutbildningens 2500 poäng, inklusive gymnasiearbetet. Ifjol uppnådde vi en andel examensbevis på 100% på alla program (se tabell nedan) och därmed en högre andel än genomsnittet i kommunen på alla program.

Vi ökade andelen examensbevis från 16/17 på Handels- och administrationsprogrammet.

Vi ska försöka behålla vår extremt höga andel examensbevis, 100%, under kommande år.

Karlshamn_2019_01

 

Kraftigt förbättrade betygspoäng

Betygspoängen däremot, är främst ett mått på hur hårt eleverna anstränger sig i sina studier. Den ökade 17/18 från föregående år på nationella program totalt, yrkesprogram och ökade kraftigt på El- och energiprogrammet. Vi hade t o m högre betygspoäng än kommunen i genomsnitt på yrkesprogrammen.

Ökad antagningspoäng

Antagningspoängen på de elever som gick ut 2017 var 2014 173 poäng, med handelseleverna i topp, på 194 poäng. Medelvärdet på antagningspoängen i år har ökat till 188 poäng, men både Samhällsprogrammet (264 p) och Hantverksprogrammet (203) har över 200 poäng.


Högst elevnöjdhet

Det är svårt att jämföra elevnöjdheten mellan olika skolor. Skolinspektionens Skolenkät, som genomförs med skolans 2:or inför tillsyn, är den enda möjliga jämförelsen.

Rekommendationsgraden för Karlshamn Fria Läroverk var hösten 2016 8,6 på Skolenkätens 10-gradiga skala. Det är ett väldigt bra värde i Skolenkäten (se tabell nedan).

I våra egna 5-ställiga enkäter är rekommendationsgraden också hög, 4,3 (se stapeldiagram nedan) – klart över genomsnittet för våra gymnasier, 3,7. Rekommendationsgraden är stabil och har dessutom ökat lite.

Karlshamn_2019_03 kvalitet nöjdhet stapel karlshamn