APL


Årskurser

-Yrkesprogrammen

HT 19

VT 20

ÅK 1 v. 22
ÅK 2 v. 47 – 49 v. 12-14
ÅK 3 v. 36 introvecka 5 dagar ute på APL f o m v. 37 varje fredag varje fredag