Skolmat


På Kalmar Fria Läroverk äter vi skolmat på utvalda restauranger runt om i staden. Vi samarbetar med Elevkortet och eleverna kan själva välja mellan ett urval av restauranger varje dag.

Just nu är följande restauranger anslutna till Elevkortet:

  • Akademikrogen på Nygatan
  • Äventyrscaféet
  • Subway på Norra vägen
  • Kökett, Kvasten
  • Restaurang Panorama