Kvalitet


För oss är kvaliteten i skolan viktig. Vi har en tydlig strategi kring att systematiskt mäta, analysera och följa upp elevernas studieresultat och kunskaper. Vi följer också våra elevers rekommendationsgrad noga. Nedan jämför vi vår andel examensbevis och betygspoäng med de andra gymnasierna i Kalmar. Elevnöjdheten – rekommendationsgraden – jämför vi också med de andra gymnasierna i Kalmar genom Skolinspektionens Skolenkät. Vi redovisar även resultatet från vår egen elevenkät som genomförs varje vår.

Förbättrade betyg 17/18

Hög andel examensbevis

Kalmar Fria Läroverk har som mål att ha en hög andel examensbevis på alla program. Vi tycker att det är skolans uppgift att se till att alla elever klarar att nå sitt examensbevis, vilket kräver godkänt på minst 90% av gymnasieutbildningens 2500 poäng, inklusive gymnasiearbetet. Ifjol uppnådde vi en andel examensbevis runt eller över 85% på fyra av fem program (se tabell nedan). Vi hade t o m en högre andel än genomsnittet i kommunen på El- och energiprogrammet.

Vi ökade andelen examensbevis från 16/17 på Teknikprogrammet och El- och energiprogrammet.

De första studenterna på Naturvetenskapsprogrammet kommer att gå ut först 2021.

Vi önskar inte ha lägre andel examensbevis än 85% på något program 18/19 och sedan är målet att andelen ska drivas upp över 90% under de kommande åren.

Kalmar 2019_1

 

Kraftigt förbättrade betygspoäng

Betygspoängen däremot, är främst ett mått på hur hårt eleverna anstränger sig i sina studier. Den ökade 17/18 från föregående år på alla program, utom Barn- och fritidsprogrammet. Vi hade t o m högre betygspoäng än kommunen i genomsnitt på de högskoleförberedande programmen, Samhällsvetenskapsprogrammet och samma på Teknikprogrammet.


Hög elevnöjdhet

Det är svårt att jämföra elevnöjdheten mellan olika skolor. Skolinspektionens Skolenkät, som genomförs med skolans 2:or inför tillsyn gör det dock möjligt.

Rekommendationsgraden för Kalmar Fria Läroverk var hösten 2016 7,8 på Skolenkätens 10-gradiga skala (se tabell nedan). Det är ett högt värde i Skolenkäten.

Kalmar_2019_3