Elevhälsa


På Kalmar Fria Läroverk har vi ett elevhälsoteam, EHT-team för att stödja alla elever på skolan. Teamet träffas varje tisdag för att diskutera vilka behov olika elever har och vilka åtgärder som ska införas. Teamet arbetar även förebyggande.

Teamet består av: rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Vid behov kallas även skolläkaren och skolpsykolog in för konsultation.

Kontakt: camilla.soderback@laroverken.se


Specialpedagog & speciallärare

Henrik Petersson arbetar som specialpedagog. Honom kan du träffa när du vill ha hjälp med att strukturera upp ditt arbeta eller hjälp med dina ämnen. Han hjälper dig även  att hitta ditt sätt att studera på bästa sätt.

Vill du komma i kontakt med Henrik gör du det genom att mejla:
henrik.petersson@laroverken.se eller ringa/sms:a på telefonnummer: 073-519 29 38

Skolsköterska

Vår Skolsköterska heter Cathrine Olsson.

Hos Cathrine kan du få hjälp med allt som rör din hälsa. Cathrine arbetar även mycket med kost och sömn så har du frågor kring detta så hjälper hon gärna till. Hon har även hälsosamtal med alla elever i årskurs ett. Cathrine kan du kontakta på telefonnummer: 073-535 23 37 eller mejla: cathrine.olsson@laroverken.se

Skolläkare

Vår skolläkare är Inger Persson.
Skolläkaren kommer till oss två gånger/termin och hjälper vår skolsköterska med hälsouppföljningar samt att skriva remisser.

Skolläkaren kommer du i kontakt med genom vår skolsköterska Malin Nordin.
Malin kan du kontakta på telefonnummer: 073-519 29 34 eller mejla: malin.nordin@laroverken.se

Skolkurator

Vår kurator heter Tim Wenemo.

Med Tim kan du prata om allt som tynger dig: stress, relationer och skolan.
Han arbetar även mycket med att förebygga stress och stresshantering och föreläser ute i klassrummen om detta.
Du når Tim på telefonnummer: 072-189 99 68 eller mail: tim.wenemo@laroverken.se