Ansök till gymnasiet


Dags för gymnasieval? Här hittar du all praktisk information du behöver. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår Studie- och yrkesvägledare.

Hur gör jag?

Sök skola, program och ev träningstillval via Dexter. Saknar du inlogg? Kontakta din Studie- och yrkesvägledare.

När?

  • 1 december: Sista ansökningsdag till NIU Kampsport
  • 15 januari-15 februari : Ansökningsperiod
  • 8 april: Det preliminära antagningsbeskedet kommer
  • 26 april-15 maj: Omvalsperiod
  • 1 juli: Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer

Våra ansökningskoder

Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet: EK-FLK
– Inriktning Ekonomi: EKEKO
– Inriktning Juridik: EKJUR
Estetiska programmet, inriktning Estetik och media: ESEST-FLK
Samhällsvetenskapsprogrammet: SA-FLK
– Inriktning Beteendevetenskap: SABET
– Inriktning Medier, information och kommunikation: SAMED
Teknikprogrammet, Inriktning Informations- och medieteknik: TE-FLK

Yrkesförberedande program
Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa: BF-FLK
El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik: EE-FLK

Introduktionsprogram
Programinriktat val, Barn- och fritidsprogrammet: IMVBF-FLK
Programinriktat val, El- och energiprogrammet: IMVEE-FLK
Yrkesintroduktion, Barn- och fritidsprogrammet: IMYBF-FLK
Yrkesintroduktion, El- och energiprogrammet: IMYEE-FLK


Antagningspoäng

Statistiken baseras på antagningen till höstterminen 2020 och kan komma att ändras till höstterminen 2021 baserat på antalet sökande och platser per program.

2020

Program Medelvärde
Ekonomi 253
Samhällsvetenskap 205
Teknik 269
Estet 231
Barn och fritid 188
El och energi 188

Sök ett Träningstillval

För att kombinera studier och träning kan du söka något av våra Träningstillval. Det gör du i samma ansökan som till skola och program genom att kryssa i rutan för Idrott.

Sök till NIU

Sista ansökningsdag till NIU är den 1 december. Läs mer här hur du går tillväga för att ansöka.