Naturvetenskap

Naturvetenskap

Vårt Naturvetenskapsprogram kännetecknas av att utbildningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med laborationer, workshops, studiebesök och exkursioner. Vi gör detta för att förbereda dig för studier på universitet och högskola där förmågan att kunna tillämpa de teorier du lärt dig är avgörande för att nå resultat.

Studera på Kalmar Fria Läroverk?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Vi går hela vägen från grunderna och fram till den moderna forskningen

Vi har namngivit varje läsår efter kända vetenskapsmän och forskare; personer som för oss symboliserar den röda tråden i programmet. Vi börjar med grunden för naturvetenskap och jobbar oss under åren framåt i tiden för att mot slutet av utbildningen fokusera på modern forskning. Detta sätter inte bara utbildningen i ett historiskt sammanhang utan påverkar också studiebesök, projektarbeten och mycket annat.

Väl förberedd för studier på högskola och universitet

Förberedelser för vidare studier löper som annan röd tråd genom utbildningen. I början har vi traditionella gymnasiekurser där lärarens roll är att strukturera, planera och genomföra intressanta lektioner och handleda alla elever efter deras specifika förutsättningar. Efterhand som kurserna blir mer avancerade blir också ämnena mer sammanflätade och lärarens roll blir mer att coacha och utmana varje elev. Som elev innebär detta att du i början följer en fastlagd struktur men att du under utbildningens gång är med och påverkar såväl innehåll som upplägg av utbildningen.

Efter tre år har du därmed tillägnat dig både ämneskunskaper och en studieteknik som gör dig väl förberedd för vidare studier.