Introduktionsprogram

Programinriktat val / Yrkesintroduktion

Våra introduktionsprogram ger dig som saknar behörighet till gymnasiet nya möjligheter. Genom att gå något av programmen kan du skaffa dig behörighet till något av de nationella programmen. Antagning till våra introduktionsprogram sker i mån av plats på de nationella programmen.

Studera på Kalmar Fria Läroverk?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Programinriktat val

Programinriktat val ger dig behörighet till ett nationellt program, antingen ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion finns till för dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får här en yrkesinriktad utbildning för att efter den kunna söka till ett yrkesprogram eller arbete.

Vi erbjuder Introduktionsprogram på följande program i mån av plats:
El- och energiprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet