Barn och fritid

Fritid och hälsa

Vårt Barn- och fritidsprogram är inriktat mot träning, fysiologi och idrottsledarskap. Programmet passar dig som vill arbeta som idrottslärare, sjukgymnast, polis, tränare, arbetsterapeut, gyminstruktör eller inom övriga uniformsyrken. Programmet passar också dig som vill fortsätta utvecklas inom din idrott.

Studera på Kalmar Fria Läroverk?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Under utbildningen lär du dig om anatomi, fysiologi, träningslära, idrottspedagogik, kost och träning. Du utvecklar din förmåga som idrottare, tränare och ledare genom både teoretiska diskussioner och praktiska övningar. Du tränar något under skoltid i stort sett varje dag och förbereder dig för en aktiv framtid.

Dina tre år på Barn och fritid

Första året

Du upptäcker och utvecklar dina styrkor och utvecklingsområden. Du skriver ner vilka mål du har för framtiden och får förståelse och grundläggande kunskap inom olika träningsformer, ledarskap och kost.

Andra året

Du kommer att fördjupa dig inom träningslära och idrottskunskap där du får planera träningsprogram, leda själv och i grupp samt öka din förståelse för idrottens och fritidens betydelse. Du kommer att kunna välja praktikplats efter den yrkesinriktning du är intresserad av.

Sista året

Du kommer att göra ett gymnasiearbete och ha tio veckors praktik som båda grundar sig på vad du vill jobba med efter studenten. Du kommer att läsa kursen Idrott och hälsa 2 som bygger vidare på det upplevelsebaserade lärandet som påbörjats med tidigare årskursers vandring och lägerskola.

Läs mer om de tre åren