Distansundervisning from 18/3 tom 15/6

2020-05-29

Regeringen har fredag 29 maj gått ut med information om att Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att Fria Läroverkens gymnasieskolor kan övergå till ”vanlig” undervisning vid skolstarten i augusti. När gymnasieskolorna öppnar igen efter sommaren kommer vi följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning, på samma sätt som görs på koncernens grundskolor. Läs gärna mer här.


2020-03-17

Regeringen har tisdag 17 mars gått ut med en rekommendation om att Sveriges gymnasieskolor ska övergå till distansundervisning. Syftet är att färre gymnasieungdomar ska röra sig utanför hemmet för att på vis minska risken för smittspridning. Fr o m imorgon onsdag 18 mars övergår Fria Läroverkens gymnasieskolor därför till distansundervisning för eleverna.

När eleverna lämnar skolan på tisdagen ska de ta med sig hem dator, böcker och arbetsmaterial etc. Elever som inte är i skolan på tisdagen kan om de är friska komma och hämta sina saker efter kontakt med skolans rektor, detsamma gäller vårdnadshavare eller annan person som kan hjälpa till att hämta.

Eleverna ska fr o m onsdag alltså inte komma till skolan. Idag tisdag får eleverna med sig arbetsuppgifter hem att arbeta med under onsdagen och fr o m torsdag bedrivs all undervisning på distans. Skolan kommer att lägga ut planeringar, läslistor, uppgifter och material i SchoolSoft, Google Classroom eller Teams. Detta för att eleverna ska kunna tillägna sig så mycket som möjligt från hemmet. Innehållet kan bestå av länkar till plattformar, länkar till läromedel, texter, inspelade föreläsningar, ljudfiler, övningsuppgifter etc.

Eleverna förväntas ta del av genomgångar, instruktioner o dyl och ska göra sina arbetsuppgifter hemifrån. Är eleven sjuk eller inte kan delta i undervisningen av annan anledning ska anmälan om frånvaro göras som vanligt.

Vi som skola ska göra allt vi kan för att undervisningen ska bedrivas på bästa möjliga sätt på distans så att vi säkerställer att våra elever når kunskapskraven i sina kurser. Vi vill samtidigt be vårdnadshavare om hjälp med att också stötta eleven i denna speciella situation och understryka att dagarna ska ägnas till studier och inte annat. Under tiden som distansundervisning bedrivs serveras inte skolmat och skolmatskortet kommer inte att kunna användas. Avslutningsvis så ber vi alla elever att i möjligaste mån hålla sig hemma för att på så vis hjälpa till att minska den nu pågående smittspridningen.

Frågor? Ta en titt i vår frågebank där vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får just nu.