Information med anledning av coronaviruset


Fria Läroverken följer myndigheternas rekommendation i förhållande till hur vi bör hantera situationen med anledning av coronavirusets spridning.


Hösten 2020

Mer information uppdateras snart.


Våren 2020

2020-05-29
Regeringen har fredag 29 maj gått ut med information om att Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att Fria Läroverkens gymnasieskolor kan övergå till ”vanlig” undervisning vid skolstarten i augusti. När gymnasieskolorna öppnar igen efter sommaren kommer vi följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning, på samma sätt som görs på koncernens grundskolor. Läs gärna mer här.

2020-03-17
Fr o m onsdag 18 mars övergår vi, i linje med myndigheternas rekommendation, till distansundervisning för eleverna i alla våra gymnasieskolor. Skolans lokaler håller fortsatt öppet för lärare och övriga medarbetare.

Eleverna ska fr o m 18 mars alltså inte komma till skolan utan istället bedrivs all undervisning på distans. Eleverna förväntas ta del av genomgångar, instruktioner o dyl och ska göra sina arbetsuppgifter hemifrån. Är eleven sjuk eller inte kan delta i undervisningen av annan anledning ska anmälan om frånvaro göras som vanligt.


Guide och tips

Vi har skapat en guide med tips till elever vid distansstudier. Ta gärna del av den här.


Frågor och svar

Varför har regeringen beslutat om en rekommendation om att gymnasieskolan ska övergå till distansundervisning?
Svar: Syftet är att minska smittspridningen genom att införa distansundervisning för elever på gymnasiet. Därmed kommer antalet gymnasieungdomar i mindre grad att röra sig utanför hemmet vilket bidrar till minskad smittspridning i samhället. Det är viktigt att vi följer rekommendationerna så att vi tillsammans kan minska den pågående smittspridningen.

Finns det undantag när eleverna ändå kan komma till skolan?
Svar:
Utgångspunkten är att eleverna ska studera hemifrån men vid behov kan elever och vårdnadshavare komma till skolan för att hämta arbetsmaterial som behövs för att elevens studier. Enskilda elever kan vid behov och efter överenskommelse med rektor/lärare, komma till skolan för avstämning eller individuell handledning. Sådana möten ska hållas i separat rum och inga oanmälda besök får göras på skolan.

Hur länge är skolan stängd?
Svar:
Regeringen har fredag 29 maj gått ut med information om att Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att Fria Läroverkens gymnasieskolor kan övergå till ”vanlig” undervisning vid skolstarten i augusti. När gymnasieskolorna öppnar igen efter sommaren kommer vi följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning, på samma sätt som görs på koncernens grundskolor.

Vad händer med CSN?
Svar: Studiestöd (CSN) lämnas till elev som bedriver studier. När undervisningen från och med nu bedrivs på distans ställer vi fortfarande krav på att varje elev deltar i de genomgångar och undervisningstillfällen som hen förväntas delta i och att man genomför de uppgifter som respektive lärare lämnar ut via SchoolSoft, Google Classroom, Teams, eller annan kanal. Om en elev inte gör det och inte har godkänd sjukfrånvaro förlorar eleven sin rätt till studiestöd.

Behöver elever sjukanmäla sig om de är sjuka?
Svar: Elever som är sjuka och inte kan delta i undervisningen ska sjukanmäla sig. Vid distansundervisning tar lärare som vanligt närvaro vid varje undervisningstillfälle. Detta är viktigt eftersom det utgör underlag inför kommande betygssättning.

Vad händer med elever på APL?
Svar: Rekommendationen om distansundervisning syftar till att gymnasieungdomar i möjligaste mån ska hålla sig hemma för att minska smittspridningen i samhället. Därmed avbryter vi även pågående APL.

Vad händer med inplanerade Nationella prov?
Svar: Skolverket har den 23 mars meddelat att alla återstående nationella prov inom grund- och gymnasieskolan ställs in under våren 2020. Betyg kommer att sättas vid terminsslut utifrån det underlag som läraren har att tillgå.

Får eleverna komma till skolan och äta? Fungerar skolmatskortet på de skolor som inte har skolkök?
Svar:
Skolköken kommer inte att servera mat till elever då eleverna ska arbeta hemifrån. Inte heller skolmatskortet kommer att fungera. Syftet med införandet av distansundervisning är att eleverna ska hålla sig hemma.

Hur kan eleverna få kontakt med lärare?
Svar:
Eleverna kontaktar sina lärare via SchoolSoft eller e-mail.

Hur fungerar distansundervisning?
Svar: Det kommer att se olika ut i olika kurser. Lärarna gör planering och förberedelser för undervisning på distans och kommer att lägga ut planeringar, läslistor, uppgifter och material i antingen i SchoolSoft, Google Classroom eller Teams. Material kan bestå av länkar till plattformar, länkar till läromedel, texter, inspelade föreläsningar, ljudfiler, övningsuppgifter etc.  Eleverna förväntas delta i exempelvis genomgångar och undervisning via Google Meet, Teams eller Skype och genomför olika arbetsuppgifter hemifrån.

Fler frågor och svar
Se Skolverkets hemsida
Se Folkhälsomyndighetens hemsida