Vi scannar elever och personal för covid-19

Under hösten 2020 har Watma Education, huvudman till Fria Läroverken, installerat kroppstemperaturscanners som elever, deltagare och personal måste passera innan de får gå in i respektive skolbyggnad. Detta som ett led i att försöka minska smittspridningen av covid-19.

Installationen är en av flera åtgärder som huvudmannen satt in för att minska smittspridning i verksamheterna. Gymnasieskolan Norrköping Fria Läroverk var först ut i Sverige att som skola testa den nya tekniken och det uppmärksammades snabbt i TV4:as Nyhetsmorgon. Efter det lyckade pilotprojektet installerades scannrar i resterande grundskolor, gymnasieskolor och i de vuxenutbildningsverksamheter som Watma Education är huvudman för.

– Det är många som har varit oroliga på skolan under hösten och scannern har visat elever och personal att vi vill erbjuda en så trygg miljö som möjligt här på skolan, säger Peter Warma, rektor på Norrköping Fria Läroverk.

Så funkar det
Eleven/medarbetaren ställer sig i entrén framför scannern som mäter kroppstemperaturen. Om personen inte har feber lyser scannern grönt. Skulle personen ha en förhöjd kroppstemperatur lyser scannern istället rött och personen i fråga får i samråd med skolledningen gå hem igen. Scannern erbjuder även varje användare att desinficera händerna innan personen lämnar scannern för att gå vidare in i byggnaden. Se här hur scannern fungerar: https://www.instagram.com/p/CIGWkZqnE-K/