Samlad information om covid-19

Fria Läroverken följer löpande myndigheternas rekommendationer med anledning av covid-19. Här samlar vi löpande information samt besvarar de vanligaste frågorna vi får med anledning av detta.