Fria Läroverkens betygsresultat 2020

Sedan juni 2020 offentliggör inte Skolverket längre betygsstatistik på skolnivå. Därför redovisar Fria Läroverken här samtliga resultat för avgångseleverna vårterminen 2020.

 


 
Läs mer om Fria Läroverkens kvalitetsarbete här.