Prova på

På en skuggning får du vara med en klass på olika lektioner och därigenom känna på hur det är att vara elev hos oss. Om du vill komma och skugga behöver du anmäla dig genom att antingen kontakta oss eller studie- och yrkesvägledaren på din skola. Är du intresserad av detta skall du inte tveka att anmäla ditt intresse till Oskar Ottersten på telefon 073-519 29 79 eller på oskar.ottersten@laroverken.se.