Kontakt


Administration

Petra Sörensson
Tillförordnad rektor
073-545 44 29
petra.sorensson@laroverken.se

 

Robert Lagerström
Biträdande rektor
073-500 31 72
robert.lagerstrom@laroverken.se

 

Oskar Ottersten
Administratör/marknadsansvarig
073-519 29 79
oskar.ottersten@laroverken.se

 

Mats Pettersson
IT-tekniker/lärare
mats.pettersson@laroverken.se

 

Pedagogisk personal

 

Karl-Erik Bolin
Lärare
karl-erik.bolin@laroverken.se

 

Måns Axkull
Lärare
mans.axkull@laroverken.se

 

Lena Bramsvik Jönsson
Lärare
lena.bramsvik@laroverken.se

 

Mattias Isaksson
Lärare
mattias.isaksson@laroverken.se

 

Pernilla Olsson
Lärare
pernilla.olsson@laroverken.se

 

Angelica Larsson
Kurator/elevassistent
angelica.larsson@laroverken.se

 

Ann Isaksson
Lärare
ann.isaksson@laroverken.se

 

Christopher Ershagen
Lärare
christopher.ershagen@laroverken.se

 

Dietrich Siefert
Lärare
dietrich.siefert@laroverken.se

 

Erik Ekengard
Lärare
erik.ekengard@laroverken.se

 

Francisco Bueno Urdániga
Lärare
francisco.bueno@laroverken.se

 

Ing-britt Bengtsson
Specialpedagog
ing-britt.bengtsson@laroverken.se

 

Janne Hovler
Lärare
jan.hovler@laroverken.se

 

Monica Malmberg
Elevassistent
monica.malmberg@laroverken.se

 

Dafvid Hermansson
Lärare
dafvid.hermansson@laroverken.se

 

Isabella Grevskog
Lärare
isabella.grevskog@laroverken.se

 

Emir Custovic
Lärare
emir.custovic@laroverken.se

 

Hanna Ottersten
Lärare
hanna.ottersten@laroverken.se

 

Magnus Sandberg-Ställ
Skolsköterska
magnus.sandberg-stall@laroverken.se

 

Sjukanmälan
073-519 29 70

 

Skolan är ingen offentlig plats utan arbetsplats för elever och personal. På våra skolor strävar vi efter att ha en välkomnande hållning till besökare, dock ska besöken vara planerade. Därför måste du som planerar att besöka någon av våra skolor kontakta oss i förväg för att boka in tid för besöket. Den personal som du avtalat tid med kommer att ta emot dig vid entrén.