Ekonomi

Ekonomi

Vårt Ekonomiprogram kännetecknas av att undervisningen bedrivs praktiskt. Det innebär att vi varvar vanliga lektioner med verklighetsbaserade case, studiebesök och andra praktiska övningar i en större grad än vad som är normalt i traditionella ekonomiutbildningar på gymnasiet. Vi tycker att det är mycket roligare att jobba så och dessutom lär man sig mer genom att varva teori med praktik.

Studera på Fria Läroverken?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Kommunikation

En viktig del av vår ekonomiutbildning handlar om kommunikation. Under dina tre år hos oss lägger vi mycket tid på att utveckla ditt generella och affärsmässiga ordförråd och du kommer att tränas i att uttrycka dig i både tal och skrift på ett sätt som fungerar i dagens företag. Det kan handla om allt från att skapa och hålla en informativ och säljande presentation till att skriva ett beslutsunderlag. Vi jobbar med kommunikation för att det är en förmåga som blir allt viktigare i yrkeslivet.

 

Förberedelser för vidare studier

Förberedelser för vidare studier är en annan viktig del av utbildningen och något vi fokuserar på under hela utbildningens gång. I början jobbar våra lärare ganska instruerande i klassrummet. De talar tydligt om vad och hur saker ska göras och finns hela tiden tillgängliga för att stötta och vägleda dig. Under utbildningens gång förändras våra lärares roll. De tar ett kliv tillbaka, låter dig som elev ta större ansvar och fungerar istället mer som en mentor eller coach. På så vis lär du dig inte bara om de ämnen du läser utan du tränas även i förmågan att ta eget ansvar, jobba självständigt och utvecklar en effektiv studieteknik, vilket är avgörande för att lyckas med vidare studier.

Dina tre år på Ekonomi

Första året

Under första året läggs grunden för framtiden och du läser kurser i ekonomi och företagande. Dessutom jobbar du i stora och små projekt i dina kärnämnen och du får öva upp din studieteknik inför studier på högskola och universitet i framtiden. För större insikt i branschen får du också träffa människor från olika företag som redan jobbar med just det du lär dig i skolan.

Andra året

Andra året innebär en större förståelse för hur ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation tillsammans bildar en helhet. Du får starta eget företag tillsammans med Ung Företagsamhet, och vi hjälper dig att hitta din inre drivkraft och stöttar dig i att tro på dina egna ideer. Samtidigt fortsätter du att läsa högskoleförberedande kurser.

Sista året

Sista året kan du själv välja inriktning för din utbildning genom olika val och gymnasiearbete. Du gör bland annat ett gymnasiearbete som har koppling till det du vill jobba med i framtiden. Dina val hjälper dig att få särskild behörighet till högskolan. Du får även hjälp att utveckla dina talanger för att du ska gå väl förberedd ut i högskolevärlden eller arbetslivet efter studenten.