Nöjdhet & Betyg

Eleverna trivs

Eleverna är nöjda. De gillar sina lärare, uppskattar tydligheten i undervisningen och kunskapskraven, tycker om arbetssättet, upplever arbetsro och trivs väldigt bra.

Svarsalternativen i enkäten går från 1 sämst till 5 bäst.

nojdhet

Värdet på arbetsron är lågt, men – tyvärr – riktigt bra jämfört med svensk skola i övrigt.

Åsikterna om de sammanhållna arbetspassen går isär mellan programmen.

 

Betyg

Andelen examensbevis på Fria Läroverken Ystad låg under genomsnittet i kommunen 2016. Endast Samhällsvetenskapsprogrammet hade en högre andel. Även målet för Handel och administration 2017 är lägre än genomsnittet i kommunen 2016. Inga elever gick ut från programmet på skolan 2016.

Betygspoängen är dock högre än genomsnittet i kommunen, på alla program, utom Samhälle. På Hantverksprogrammet samt Restaurang och livsmedelsprogrammet motsvarar den genomsnittet i kommunen.

betyg