Teknik/IT-Programmering

Vårt intresseområde Teknik/IT – Programmering är för dig som vill lära dig grunderna
inom programmering. Du läser två programmeringskurser som ger dig en grundläggande
förståelse om olika kodspråk som används idag.