Fys & hälsa


breeze-fitness-300x111Inriktningen Fys & Hälsa är för dig som är generellt intresserad av träning/ hälsa/ friskvård och vill kombinera det med gymnasiestudier.

Två förmiddagspass i veckan vigs åt träning och träningslära. De praktiska lektionerna hålls på gym där du tränar efter ett individuellt utformat träningsprogram. De praktiska passen varvas med teori kring träningslära, teknik, uppbyggnad av träningsprogram, kost mm.

Vi samarbetar med Breeze Fitness i Ystad och mycket av träningen sker i deras lokaler som ligger i direkt anslutning till skolan.