Intressen

Vi är övertygade om att du utvecklas mer om du får ägna delar av din studietid tid åt något du verkligen är intresserad av. Just därför kan du hos oss alltid kombinera ditt program med ett intresse. Rent konkret innebär det att vi inom de individuella valen och i vissa fall även inom programfördjupningarna, sätter ihop kurser till olika paket som du sedan kan kombinera med ett gymnasieprogram. Resultatet blir att vi endast erbjuder relevanta kurser som hänger ihop och håller hög kvalitet.

Våra intresseområden