Verkligt lärande


Vi har höga förväntningar på alla våra elever och du och dina klasskamrater ska därför ha minst lika höga krav på oss. Vi ser det som vår främsta uppgift att se till att du får en riktigt bra utbildning – detta genom att stötta och hjälpa  dig att förstå saker på djupet, men också genom att vara tydliga med att följa upp dina resultat.

Vi tror inte på lärarlösa lektioner och långa håltimmar där du lämnas med hela ansvaret för planering och studier. På Fria Läroverken har vi därför sammanhållna dagar med längre arbetspass där våra duktiga och engagerade lärare leder lärandet. Stommen i vårt utbildningskoncept är själva mötet mellan elev och lärare. Därför kan vi utan tvekan garantera att du och alla andra elever på skolan blir sedda och får hjälp – varje dag och på varje lektion. På så sätt skapar vi trygghet, stöd och en inspirerande arbetsmiljö för alla.


Ansiktstid med varje elev

Det viktigaste för oss är att alla elever ska bli sedda och få det stöd och den vägledning de behöver på varje lektion, varje dag. Vår metod för att säkerställa det kallar vi för Ansiktstid.

Ansiktstid innebär att våra lärare sitter ner med eleverna och verkligen lyssnar på dem. Under varje lektion har ämnesläraren ett enskilt samtal med varje elev. Där diskuterar läraren och eleven hur det går, rätar ut frågetecken och pratar om nästa naturliga steg. Varje elev får i och med detta kvalitativ ämneshandledning under varje lektion varje dag. Läraren säkerställer också att varje elev hänger med, får hjälp och vet vad som ska göras.

Utgångspunkten är att Ansiktstiden ska vara individuell och personlig, men den anpassas alltid efter kursen och situationen. Ibland kan det innebära att eleverna får ansiktstid i mindre grupper eller genom att eleverna ger varandra feedback. Syftet är dock alltid att man som elev ska känna sig sedd och veta vad man ska göra härnäst.


Sammanhållna arbetspass

Schemat på Fria Läroverken skiljer sig en hel del från ett traditionellt skolschema. Hos oss är skoldagen uppdelad i sammanhållna arbetspass som är minst 90 minuter långa, och när det passar lägger vi två 90 minuters pass efter varandra inom samma ämne.

Vi har det så för att våra lärare ska hinna med att se och vägleda alla elever på varje lektion och för att man som elev ska hinna påbörja och avsluta sitt arbete under en och samma lektion. Det innebär även att du som elev slipper fara runt mellan olika lektioner och därmed slösa bort en massa tid på att förflytta dig mellan olika salar.

Våra sammanhållna arbetspass ställer höga krav på våra lärare, de måste planera sina lektioner noggrant och variera undervisningen så att man kan hålla fokus under en längre tid. Resultatet blir roligare och mer varierade lektioner som ger dig en ökad förståelse för de ämnen du läser.


En egen mentor

Alla elever som börjar hos oss träffar sin mentor för ett första styrkesamtal. Där tar vi reda på vad eleven är bra på och hittar sätt att stärka och utveckla eleven. Målen förs in i vårt lärverktyg, SchoolSoft. I verktyget finns sedan elevens planering, lärmaterial, information från våra lärare, elevens resultat och betyg samlade. Varje termin har eleven ett mentorssamtal där målsättning och resultat följs upp och utvärderas noggrant.