Våra skolor

Fria Läroverken driver gymnasieskolor i KalmarKarlshamnKarlstad, Linköping, Malmö, Norrköping och Ystad. Inom gruppen finns även en grundskola; Kronoberg Skola i Växjö, en resursskola; Karmfalkska skolan i Norrköping och ytterligare en grundskola; Nordic International School, som är under uppstart i Norrköping.