Ledning

christine-karmfalk

Christine Karmfalk, VD
christine.karmfalk@laroverken.se

Christine Karmfalk är legitimerad lärare och har arbetat i skolans värld sedan 1996. Christine har en bakgrund som lärare både inom kommun och friskola. Hon har även tidigare arbetat i ledande befattningar inom olika friskolekoncerner – portalchef på Kunskapsskolan och kvalitetschef vid Futuraskolan. Innan hon i januari 2015 tillträdde som VD för Fria Läroverken hade hon rollen som operativ chef i bolaget/koncernen.

erik-ramberg

Erik Ramberg, Marknads- och etableringschef (Föräldraledig)
erik.ramberg@laroverken.se

Erik ansvarar för information och marknadsföring men arbetar även med fastighetsfrågor. Han har tidigare arbetat med affärsutveckling på Educations Media Group som är verksamma inom onlinemarknadsföring av utbildning.

eva-eriksson

Eva Eriksson, CFO
eva.eriksson@laroverken.se

Eva ansvarar för ekonomifunktionen. Hon har tidigare arbetat som CFO och HR-chef inom IT branschen. Bland annat har hon arbetat en längre tid inom Medius-koncernen.

 

par-sigvardsson

Pär Sigvardsson, HR-chef
par.sigvardsson@laroverken.se

Pär har varit HR-chef sedan 1999. Började i Eductus som övergick till Academedia 2004. Perioden 2007-2010 var han verksam som HR-chef inom El-giganten Logistik och från 2010 fram till 2013 inom JB Edcuation. Pär har en bakgrund från Försvarsmakten där han sysslade med utbildning och slutade som aktiv officer med majors grad.

Tobias Ankarsward1000x1000

Tobias Ankarswärd, Kvalitets- och utvecklingschef
tobias.ankarsward@laroverken.se

Tobias ansvarar för vårt systematiska kvalitetsarbete, pedagogiska koncept och utvecklingsområden kopplat till våra skolor. Han har arbetat både som lärare och rektor hos såväl kommunal som fristående huvudman. Närmast kommer Tobias från en tjänst som kvalitetschef i Nyköpings kommun och dessförinnan som kvalitetsutvecklare på AcadeMedia.