Ledning

Katharina Sjögren-Edström, VD Katharina Sjögren-Edström 150x150
katharina.sjogren-edstrom@laroverken.se

Katharina kommer närmast från tjänsten som affärsområdeschef inom Thoréngruppen med ansvar för deras vuxenutbildning Astar och har tidigare bl a varit VD för Lernia. Hon tillträdde befattningen som VD i Fria Läroverken den 3 april 2018.

erik-ramberg

Erik Ramberg, Marknads- och etableringschef
erik.ramberg@laroverken.se

Erik ansvarar för information och marknadsföring men arbetar även med fastighetsfrågor. Han har tidigare arbetat med affärsutveckling på Educations Media Group som är verksamma inom onlinemarknadsföring av utbildning.

eva-eriksson

Eva Eriksson, CFO
eva.eriksson@laroverken.se

Eva ansvarar för ekonomifunktionen. Hon har tidigare arbetat som CFO och HR-chef inom IT branschen. Bland annat har hon arbetat en längre tid inom Medius-koncernen.

 

par-sigvardsson

Pär Sigvardsson, HR-chef
par.sigvardsson@laroverken.se

Pär har varit HR-chef sedan 1999. Började i Eductus som övergick till Academedia 2004. Perioden 2007-2010 var han verksam som HR-chef inom El-giganten Logistik och från 2010 fram till 2013 inom JB Edcuation. Pär har en bakgrund från Försvarsmakten där han sysslade med utbildning och slutade som aktiv officer med majors grad.

Tobias Ankarsward1000x1000

Tobias Ankarswärd, Kvalitets- och utvecklingschef
tobias.ankarsward@laroverken.se

Tobias ansvarar för vårt systematiska kvalitetsarbete, pedagogiska koncept och utvecklingsområden kopplat till våra skolor. Han har arbetat både som lärare och rektor hos såväl kommunal som fristående huvudman. Närmast kommer Tobias från en tjänst som kvalitetschef i Nyköpings kommun och dessförinnan som kvalitetsutvecklare på AcadeMedia.