Ledning


Katharina

Katharina Sjögren-Edström, VD
katharina.sjogren-edstrom@laroverken.se

Katharina kommer närmast från tjänsten som affärsområdeschef inom Thoréngruppen med ansvar för deras vuxenutbildning Astar. Tidigare har hon bland annat varit VD för Lernia. Katharina tillträdde befattningen som VD i Fria Läroverken den 3 april 2018.

Christian Wiklander, Ekonomichef
christian.wiklander@laroverken.se

Christian ansvarar för ekonomifunktionen. Han kommer senast från Hermods inom AcadeMedia och har erfarenhet av ekonomi, affärsutveckling och strategiarbete. Christian har även arbetat på Lernia, Electrolux och McKinsey.

erik-ramberg

Erik Ramberg, Marknadschef
erik.ramberg@laroverken.se

Erik ansvarar för information och marknadsföring. Han har tidigare arbetat med affärsutveckling på Educations Media Group som är verksamma inom onlinemarknadsföring av utbildning.

eva-eriksson

Eva Eriksson, Fastighetschef
eva.eriksson@laroverken.se

Eva ansvarar för fastigheter, IT och inköp. Hon har tidigare arbetat som CFO och HR-chef inom IT branschen. Bland annat har hon arbetat en längre tid inom Medius-koncernen.

 

par-sigvardsson

Pär Sigvardsson, HR-chef
par.sigvardsson@laroverken.se

Pär har varit HR-chef sedan 1999. Började i Eductus som övergick till AcadeMedia 2004. Perioden 2007-2010 var han verksam som HR-chef inom Elgiganten Logistik och från 2010 fram till 2013 inom JB Edcuation. Pär har en bakgrund från Försvarsmakten där han sysslade med utbildning och slutade som aktiv officer med majors grad.

Tobias Ankarsward1000x1000

Tobias Ankarswärd, Kvalitets- och utvecklingschef
tobias.ankarsward@laroverken.se

Tobias ansvarar för vårt kvalitetsarbete, pedagogiska koncept och utvecklingsområden kopplat till våra skolor. Han har arbetat både som lärare och rektor hos såväl kommunal som fristående huvudman. Närmast kommer Tobias från en tjänst som kvalitetschef i Nyköpings kommun och dessförinnan som kvalitetsutvecklare på AcadeMedia.