Faktura

Betalningsvillkor
Fria Läroverken i Sverige AB antar betalning efter utförd tjänst eller levererad vara med betalningsvillkor 30 dagar från bokningsdatum som står på fakturan.

Fakturering
För att vi ska kunna identifiera fakturor och betala inom avtalad tid krävs det att fakturan är addresserad rätt och märkt med nedanstående uppgifter, dessa ska uppges av representant från Fria Läroverken vid betalningstillfället:

1. Fria Läroverken referens, beställaren (för- och efternamn)
2. Fria Läroverken avdelningsnummer
a. Fria Läroverken i Malmö  (430)
b. Fria Läroverken i Norrköping (730)
c. Fria Läroverken i Linköping (770)
d. Fria Läroverken i Karlstad (781)
e. Karmfalkska i Norrköping (731)
3. Specifikation av utförd tjänst/vara som beställts
4. Datum för utförd tjänst/beställd vara
5. Leveransaddress
6. Fakturaaddress:
a. I första hand via e-post faktura@laroverken.se
b. I andra hand via post

Fria Läroverken i Sverige AB
Drottninggatan 36, 602 24 Norrköping