Försäkringar


Norrköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller för våra elever. Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Länsförsäkringar Östgöta. Ange försäkringsnummer 2466543 och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Länsförsäkringar Östgöta.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Östergöta

Försäkringstagare: Norrköpings kommun

Omfattning: Dygnet runt

Försäkringsnummer: 2466543

Skadeanmälan: Via telefon: 013 – 29 06 70, mail: personskador@lfostgota.se eller blankett/formulär på Länsförsäkringars hemsida