Ekonomi

Ekonomi, Juridik

Vårt Ekonomiprogram kännetecknas av att undervisningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med verklighetsbaserade case, studiebesök, gästföreläsningar och andra praktiska övningar i en större grad än vad som är normalt i traditionella ekonomiutbildningar på gymnasiet.

Vi gör detta för att förbereda våra elever för studier på handelshögskolor och universitet där denna arbetsmetodik dominerar och för att vi upplever att våra elever lär sig mer genom att varva teori med praktisk tillämpning. Hittills har det fungerat bra och vi kan stoltsera med goda studieresultat jämfört med genomsnittet i kommunen och en av skolans högsta elevnöjdhetssiffror.

Ekonomiprogrammet kan läsas med inriktningarna Ekonomi eller Juridik.

Vi är en diplomerad gymnasieskola. Det innebär att du som läser Ekonomiprogrammet har möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom – en merit på ditt CV som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Studera på Fria Läroverken?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Gästföreläsningar och studiebesökDiplomerad Gymnasieekonom

Ett återkommande inslag under utbildningen är olika gästföreläsare som bjuds in för att berätta om sina karriärer. Vi gör detta för att våra elever ska få insikt i vad en ekonomiutbildning kan leda till så att de kan fatta rationella beslut om hur de vill fortsätta sina studier. Vi flyttar även blicken utanför skolan och genomför olika studiebesök hos företag och organisationer.

Företagande

En annan viktig del i utbildningen handlar om praktiskt företagande. Under årskurs två fokuserar vi lite extra på detta genom arbete med skolans fadderföretag och UF. Fadderföretag innebär att varje elev knyter kontakt med ett företag som fungerar som fadder och ger eleven ytterligare möjligheter att jämföra sitt arbete i skolan med verkligheten utanför. Eleven har kontakt med sitt fadderföretag genom hela sin utbildning och får på så vis möjlighet att etablera ett eget nätverk.

Casebaserad undervisning

Ett genomgående tema under hela utbildningen är att undervisningen bedrivs casebaserat. Det innebär att du, istället för att jobba med traditionell kurslitteratur och lösa uppgifter som kontrollerar att du förstått vad som står i boken, löser verkliga fall från riktiga företag med hjälp av teorier som våra lärare lär ut. Det är inte bara roligare utan leder också till en ökad förståelse.

Efter gymnasiet

Programmet är en högskoleförberedande utbildning. Det betyder att du får många teoretiska kurser som tillsammans ger dig en bred behörighet till många program och kurser på högskola och universitet. Efter studenten kan du söka till utbildningar som ger dig en examen som:

  • Civilekonom (ekonomichef)
  • Redovisningskonsult (revisor)
  • Ekonom (controller)
  • Jurist (advokat, åklagare)
  • Fastighetsmäklare
  • Marknadsförare (marknadskoordinator, marknadschef)