Nöjdhet & Betyg

Eleverna trivs

Eleverna är mycket nöjda. De gillar sina lärare, uppskattar tydligheten i undervisningen och kunskapskraven, tycker om arbetssättet, upplever arbetsro, trivs och kan rekommendera skolan.

Svarsalternativen i enkäten går från 1 sämst till 5 bäst.

nojdhet

Värdet på arbetsron är lägst, men – tyvärr – genomsnittligt jämfört med svensk skola i övrigt.

 

Betyg

Andelen examensbevis på Fria Läroverken Norrköping sjönk 2016 på de högskoleförberedande programmen och låg under genomsnittet i kommunen. Det kommer inte att upprepas 2017. Särskilt på Samhällsvetenskapsprogrammet var den alldeles för låg.

Betygspoängen är dock högre än genomsnittet i kommunen, totalt, på Ekonomiprogrammet och alla yrkesprogram. På de högskoleförberedande programmen är den i stort sett i nivå med genomsnittet i kommunen.

På Naturvetenskapsprogrammet är målet att nå 14,0 i betygspoäng till de första eleverna tar studenten 2018.

betyg