Handel och administration

Handel och service

Handels- och administrationsprogrammet passar dig som är intresserad av att arbeta med företagande och försäljning efter gymnasiet. Under utbildningen lär du dig grunderna i marknadsföring och försäljning. Du får också prova på att starta och driva eget företag inom Ung Företagsamhet, själv eller tillsammans med dina kurskamrater.

Studera på Malmö Fria Läroverk?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Även om du går ett yrkesprogram har du möjlighet att läsa in högskolebehörighet hos oss. På så sätt kan du studera på högskola eller yrkeshögskola efter gymnasiet, om du vill.

Dina tre år på Handel och administration

Första året

Under detta första år kommer vi att lära känna varandra både i klassen och på skolan. På våra introduktionsdagar får du lära känna dina klasskamrater och göra olika praktiska och lärorika övningar. Du får kontakt med din mentor och dina lärare och du börjar läsa många olika spännande kurser inom handel och även en del som också handlar om företagande, ekonomi, information/kommunikation.

Andra året

Nu är du redo för ditt andra gymnasieår och det handlar mycket om att träna dig i service, det personliga mötet i butiken och att kunna agera personligt. Kurserna som du läser nu är bl a: Praktisk marknadsföring 1, Personlig försäljning, Näthandel och inköp 1. Under detta läsår kommer du att påbörja din arbetsplatsförlagda utbildning (APL).

Sista året

År 3 är ditt examensår och därför också dags att genomföra gymnasiearbetet. I detta arbete startar du ett UF-företag, ett riktigt företag som du bygger upp, utvecklar och driver under nio månader. Om detta lyckas bra kan du sedan återuppta företaget och jobba med det efter studenten. Just att starta och driva företag blir en stor del av ditt tredje år och det knyter an till flera olika kurser inom programmet.

Läs mer om de tre åren