Nöjdhet & Betyg

Eleverna trivs

Eleverna är nöjda. De uppskattar sina lärare, tydligheten i undervisningen och kunskapskraven, tycker om arbetssättet och trivs väldigt bra.

Svarsalternativen i enkäten går från 1 sämst till 5 bäst.

nojdhet

Åsikterna om de sammanhållna arbetspassen går isär mellan programmen.
Värdet på ”bra lärare” är lägst, men ansiktstiden med lärarna är väldigt uppskattad. Lärarna förväntar sig att eleverna skall prestera minst godkänt i alla ämnen. Samtidigt upplever eleverna att lärarna hjälper dem i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt för dem.

Betyg

Andelen examensbevis på Fria Läroverken Malmö har ökat på tre program, men ligger fortfarande under genomsnittet i kommunen, utom på Samhällsvetenskapsprogrammet och Restaurang-och Livsmedelsprogrammet, där den är högre. På Ekonomiprogrammet samt på Handels- och administrationsprogrammet var den för låg 2016.

Betygspoängen är också lägre än genomsnittet i kommunen, utom på Barn- och Fritid samt Handel och administration där den är densamma som genomsnittet i kommunen.

På Naturvetenskapsprogrammet är målet att nå 14,0 i betygspoäng till de första eleverna tar studenten 2018.

betyg