Entreprenörskap


Vårt uppdrag är inte bara att ge dig en bra utbildning, vi ska också skapa riktigt bra förutsättningar för dig att lyckas i arbetslivet. Därför arbetar vi på ett sätt som är nära knutet till arbetslivet utanför skolan och som förbereder dig på att aktivt arbeta med entreprenörskap och idéer. För oss handlar inte entreprenörskap nödvändigtvis om företagande. Det kan lika gärna handla om att hjälpa andra eller göra en insats för miljön, det som kallas socialt entreprenörskap.


Praktik

Som elev får man flera olika praktikperioder som ger arbetslivserfarenhet och där man har möjlighet att skapa kontakter och nätverk. Innan varje praktikperiod förbereds eleverna noggrannt för att få maximalt utbyte av praktiken.


Studiebesök

Varje läsår besöker elever på yrkesförberedande program arbetsplatser, mässor och branschorganisationer. Elever på högskoleförberedande program besöker arbetsplatser, mässor och högskolor. Detta gör att eleverna får en inblick i livet efter skolan och i de yrken som de senare kommer att jobba inom. En slags inskolning i verkligheten som skapar mjuka övergångar mellan skola och arbetsmarknad.


Projekt

Våra elever arbetar i projektform minst en gång per år. Vi ser helst att projekten har miljö eller socialt arbete i fokus.


UF

Vi har en stark tradition av att arbeta med Ung Företagsamhet. Där får eleverna chansen att starta och driva ett företag ”på riktigt” under ett år.