Rektor

Mitt namn är Marie Lundeborg och jag är rektor vid Fria Läroverken Linköping.

Vi är en skola där du får utrymme att göra mer av det du gillar, samtidigt som du får en riktigt bra utbildning. Vi försöker hela tiden att utgå från dina intressen för att låta dem prägla dina år vid vår skola. Vi använder oss av en modern pedagogik där du som elev hela tiden skall stå i centrum och där dina möjligheter att påverka utbildningen är stora. Vi har engagerade lärare som vill hjälpa dig under dina studier fram till en gymnasieexamen efter de tre åren. Alla våra program – oavsett om det är yrkesprogram eller studieförberedande – ger möjlighet till högskolestudier (för yrkesprogrammen med rätt tillval).

Vår skola präglas av en värdegrund där vi ställer upp på varandra och det råder en god stämning mellan elever och lärare. Mobbing och andra tråkigheter accepteras inte vid skolan och vi har en grupp som arbetar med de frågorna.

Det är mycket spännande som kommer att hända vid vår skola under de närmaste åren och jag och övrig personal vid skolan kan lova dig tre givande och utvecklande år vid Fria Läroverken i Linköping.

Välkommen!

Marie Lundeborg, rektor
johan.andersson@laroverken.se
073-625 13 76