FN-skola

Vi på Fria Läroverken i Linköping är som enda skola i Östergötland en certifierad FN-skola. Certifieringen utfärdas av FN-förbundet UNA Sweden och den innebär att vi tillsammans med FN-förbundet arbetar för att stärka skolans globala profil. Certifieringen ger oss tillgång till lärarfortbildningar, undervisningsmaterial och pedagogisk vägledning för att stärka kompetensen i globala frågor. Vi får också stöd av FN för att starta och driva en elevförening.

Idag består skolans elevförening av 10 elever och de har ett föreningsmöte varje månad där de själva bestämmer vad de vill engagera och fördjupa sig i. Eleverna behöver inte ha någon förkunskap utan det viktigaste är att de känner ett engagemang att vilja vara med. Under detta läsår gör vi bland annat följande saker i elevföreningen:

  • Vi sprider information om FN till yngre åldrar
  • Vi ser över matsorteringen på skolan
  • Vi tar in externa föreläsare
  • Vi håller en aktion på skolan om ett av FN:s globala mål

– Det bästa med elevföreningen är att allt är väldigt flexibelt. Man väljer själv hur mycket tid och engagemang man vill lägga ned och vad man vill bidra med. FN hjälper oss på alla sätt de kan när vi kommer på idéer om vad vi vill göra i elevföreningen. Ibland kontaktar vi dem för att få förslag på hur de kan hjälpa oss eller utveckla en specifik idé, säger Filippa Bagge och Elina Norling, elever i årskurs 1.

Hösten 2017 blev vi som skola tilldelade certifieringen vilket var ett glädjande besked för både elever och personal.

– Vi är otroligt glada över denna certifiering. Den gör en stor skillnad i vårt arbete med internationalisering. Som skola är vi kanske mest känd för våra idrottsprofiler men det här visar att vi också har mycket annat att erbjuda, säger Johan Andersson, rektor på Fria Läroverken i Linköping.

Det internationella arbetet är framförallt kopplat till de elevföreningar som finns på skolan men också till våra kurser på programmen. Det är också kopplat till temadagar som arrangeras tillsammans med representanter för FN-förbundet och eleverna har möjlighet att åka iväg på läger samt på nationella och globala träffar.

Totalt finns det ett 30-tal certifierade skolor runt om i Sverige och för att bli certifierad måste man skicka in en ansökan där man beskriver skolans nuvarande internationella arbete samt en plan för hur det ska utvecklas framöver.