Skolan

Fria Läroverken i Linköping är en gymnasieskola som står för verkligt lärande – Ett lärande som framförallt syftar till att utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter, men som även lägger stor vikt vid att utveckla de kompetenser som krävs för att ta en aktiv del av samhället

Vår styrka är entreprenörskap – vi vill att alla våra elever oavsett program ska bli initiativrika och få en förmåga att göra sina liv spännande och meningsfulla.

Vår ambition är att vara en skola som ligger i framkant på utvecklingen – som inte bara gör som man alltid har gjort utan som tar till sig ny forskning och teknik för att göra undervisningen och lärandet bättre och mer stimulerande.

Men först och främst är vi fokuserade på kvalitet. Vi är nämligen övertygade om att det inte finns några genvägar för skolor som vill bli uppskattade och framgångsrika; det är kvaliteten på undervisningen som är nyckeln till ett framgångsrikt lärande för våra elever. Och vi vet att våra lärares skicklighet är den enskilt viktigaste faktorn för våra elevers framgång.

Är du intresserad av att börja på Fria Läroverken?

Du kan alltid kontakta oss för att ställa frågor kring våra program och inriktningar. Du kan även besöka skolan och se våra fina lokaler. Hör av dig till oss på 013-470 87 00 för att boka in ett besök.

Varmt välkommen!