Teknik

Informations- och medieteknik / Teknikvetenskap

Teknikprogrammet på Fria Läroverken kännetecknas av att utbildningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med laborationer, workshops, studiebesök och projekt baserade på verkliga problem. Generellt är Teknikprogrammet mer praktiskt orienterat än vad som är normalt för ett högskoleförberedande program. Vi har lagt upp studierna på detta sätt för att vi anser att man lär sig mer genom att varva teori med praktik.

Studera på Fria Läroverken?

Vill du börja hos oss eller bara veta mer? Skicka en intresseanmälan!

Intresseanmälan

Reportage om Teknikprogrammet

Om programmet

Teknikprogrammet på Fria Läroverken kännetecknas av att utbildningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med laborationer, workshops, studiebesök och projekt baserade på verkliga problem. Generellt är Teknikprogrammet mer praktiskt orienterat än vad som är normalt för ett högskoleförberedande program. Vi har lagt upp studierna på detta sätt för att vi anser att man lär sig mer genom att varva teori med praktik.

Förberedelser för studier på universitet och högskola

Förberedelser för tekniska studier på högskola och universitet löper som en röd tråd genom utbildningen. I början har vi traditionella gymnasiekurser där lärarens roll är att strukturera, planera och genomföra intressanta lektioner och handleda alla elever efter deras specifika förutsättningar. Efterhand som kurserna blir mer avancerade blir också ämnena mer sammanflätade och lärarens roll blir mer att coacha och utmana varje elev. Som elev innebär detta att du i början följer en fungerande struktur men att du under utbildningens gång är med och påverkar såväl innehåll som upplägg av utbildningen. Efter tre år har du därmed tillägnat dig både ämneskunskaper och en studieteknik som gör dig väl förberedd för vidare studier.

Vår geografiska placering

Skolans placering på Teknikringen 3 i Mjärdevi Science Park innebär inte bara att vi ligger ett stenkast från Linköpings Tekniska Högskola, utan även att vi har drygt 250 teknikinriktade företag som grannar.

Varje år genomförs ett flertal studiebesök hos utvalda företag i Mjärdevi där får vi lära känna företaget, allt från hur det startade, hur det utvecklats och vad de arbetar med. Eleverna får därigenom en känsla för vad en ingenjör arbetar med och en beskrivning av vägen dit.

Lokaler för nätverkande och inspiration

CreActive är en lokal som ligger mitt i Mjärdevi och fungerar som en kontaktyta mellan näringslivet, universitetet och studenter.  De erbjuder även våra elever en modern och inspirerande miljö dit de kan gå på egen hand eller som en del av skolverksamheten. Vi besöker ofta CreActive för att ta del av de föreläsningar och föredrag som ges från företagen i området, men även för att ha redovisningar och genomgångar. Här finns studieplatser, soffgrupper och kreativa utrymmen för studier eller enklare möten.

Närheten till Linköpings Universitet och Tekniska högskolan innebär en möjlighet för våra elever att få en god inblick i universitetsvärlden inför kommande studier. Vi besöker universitetet och tar del av evenemang och föreläsningar, och studenter från tekniska högskolan kommer till oss, håller föreläsningar och dragningar kring arbeten och projekt som pågår på universitetet.

Dina tre år på Teknik

Första året

Direkt från skolstart är det fokus på teknik samtidigt som man läser förberedande kurser inför en högskoleutbildning.

Andra året

Under år två delas programmet upp i inriktningarna Teknikvetenskap eller Informations- och medieteknik vilket innebär att man läser olika kurser baserat på sin inriktning.

Sista året

År tre läser man fördjupningskurser inom Programmering, Gränssnittsdesign och Webbserverprogrammering.

Läs mer om de tre åren