Nöjdhet & Betyg

Eleverna trivs

Eleverna är mycket nöjda. De gillar sina lärare, uppskattar tydligheten i undervisningen och kunskapskraven, tycker om arbetssättet, upplever arbetsro, trivs och kan rekommendera skolan.

Svarsalternativen i enkäten går från 1 sämst till 5 bäst.

nojdhet

Värdet på arbetsron är lägst, men – tyvärr – högt jämfört med svensk skola i övrigt.

Åsikterna om de sammanhållna arbetspassen går isär mellan programmen.

Betyg

Andelen examensbevis på Fria Läroverken Linköping är strax under genomsnittet i kommunen, totalt och på de högskoleförberedande programmen. På Barn- och Fritidsprogrammet är den dock högre och målet för Ekonomiprogrammet är högre. (Inga elever gick ut Ekonomiprogrammet 2016.) På Teknikprogrammet var antalet elever för få för att redovisa (..).

Betygspoängen är också lägre än genomsnittet i kommunen, utom på Barn- och Fritid där den är densamma. Målet på Ekonomiprogrammet är högre än genomsnittet i kommunen.

På Naturvetenskapsprogrammet är målet att nå 100% andel examensbevis till de första eleverna tar studenten 2018 och minst 15,5 i betygspoäng.

betyg