Fys & hälsa

Inriktningen Fys & Hälsa är för dig som är generellt intresserad av träning/ hälsa/ friskvård och vill kombinera det med gymnasiestudier.

Två förmiddagspass i veckan vigs åt träning och träningslära. De praktiska lektionerna hålls på gym där du tränar efter ett individuellt utformat träningsprogram. De praktiska passen varvas med teori kring träningslära, teknik, uppbyggnad av träningsprogram, kost mm.

Redan tidigt börjar vi öva på riktiga kunder som vill få hjälp med sin träning. Vi har ett gott samarbete med de övriga idrotterna på skolan och där du som Fys & Hälsa elev är en viktig resurs då det gäller att sätta ihop individuellt anpassade träningsprogram till andra elever.

Ansvarig på skolan för Fys & Hälsa är Fredrik Gundmark som har många års erfarenhet inom träning och friskvård. Vi samarbetar med Collegium Sportcenter och StudioFitness.